Towarzystwo Kolei Izerskiej - Sdružení jizerská dráha (data założenia: 15.09.1991)   

Siedziba: 58-580 Szklarska Poręba ul. Jedności Narodowej 7/6. Tel. +48 75-717-31-87 E-mail: tki@op.pl

MENU

POROZUMIENIE MIAST

"Porozumienie Miast"

  Był to najlepszy pomysł Towarzystwa Kolei Izerskiej na to, by podjęte w lipcu 1991 r. działania na rzecz uruchomienia kolejowego połączenia Szklarskiej Poręby z Harrachovem, a właściwie Jeleniej Góry z Libercem, nie skończyły się na pobożnym życzeniu garstki zapaleńców. Dla reaktywowania tej linii kolejowej należało stworzyć właściwy układ współpracy przygranicznej w wielu płaszczyznach (gospodarczej, kulturalnej i sportowej), bowiem sam tylko temat kolei mógł szybko upaść. Pomysł był niezwykły, jak na owe czasy. Aby zrozumieć znaczenie i wielkość tego pomysłu, trzeba wiedzieć, że nie było jeszcze Euroregionu NYSA - powstał 21.12.1991 r.

Trzeba podkreślić, że pomysł by się nie spełnił, gdyby poparcia nie udzieliło kilku polskich i czeskich ....

(dok. ze strony głównej)

  ...burmistrzów, którzy w gronie około setki ludzi uczestniczyli w kolejowym mityngu na dawnym przystanku Nowy Świat w dniu 15.09.1991 r. Tego dnia zawiązało się Towarzystwo Kolei Izerskiej (TKI), a w skład zarządu weszli między innymi: burmistrz Szklarskiej Poręby, Andrzej Kusztal i burmistrz Piechowic, Edward Wryszcz.

   TKI składać się miało z osób, których umiejętności i kompetencje stanowić mogły zabezpieczenie dla realizacji pomysłu. Byli to przede wszystkim szefowie organizacji społecznych, dwóch burmistrzów i osoby zatrudnione w instytucjach liczących się przy realizacji pomysłu - zob. skład pierwszego zarządu.

   Do podpisania Porozumienia Miast” doszło już w dniu 23.11.1991 r.  w Szklarskiej Porębie. Koordynatorem współpracy zostało TKI. 

   W latach 1993-1996 "Porozumienie Miast" przestało pełnić swoją rolę, bowiem współpracę przygraniczną zaczęto organizować w strukturach rozwijającego się Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu NYSA.

   Ze względu na fakt, iż w przeważającej mierze euroregionalna współpraca koncentrowała się na kontaktach polsko-niemieckich (były już na to środki pomocowe), w roku 1997 doszło do - oczywiście ponownie z inicjatywy TKI - reaktywowania czesko-polskiej współpracy.

   W dniu 21.11.1997 w Smržovce, w obecności Konsula Generalnego Republiki Czeskiej - Josefa Byrtusa, podpisano ponownie „Porozumienie Miast”, mając na względzie integrację z Unią Europejską. Możliwość sięgnięcia po środki unijne - nie bez ogromnego wysiłku - przy dobrze układającej się współpracy zaowocowała w roku 1999 złożeniem Projektu pod tytułem „Porozumienie Miast".

   Projekt mojego autorstwa uzyskał 3. miejsce w rankingu projektów składanych na całym pograniczu polsko-czeskim w ramach programu Phare CREDO. Był realizowany od 10.09.1999 do 10.06.2000 r. Szczegóły w Raporcie Końcowym - Biuletyn od str.4 za kwotę ponad 41 tysięcy €. Mogłem taki projekt zrobić, bo miałem poparcie ówczesnego zarządcy komisarycznego Szklarskiej Poręby.

   Zgodnie z Projektem zorganizowano w ciągu 10 m-cy 35 spotkań i warsztatów czesko-polskich dla około 800 osób z różnych środowisk zawodowych i społecznych, w tym 7 narad w sprawie Kolei Izerskiej. Zostało wydanych 30 tysięcy informatorów popularyzujących ten temat, wyprodukowany film oraz wydany Biuletyn Informacyjny, w nakładzie 3 tysięcy. Kontynuując dorobek zostały opracowane przeze mnie i wdrożone jeszcze dwa projekty pn. "Euroregionalna Oferta Gmin" - edycja 2001 i 2002.

   Po wyborach samorządowych jesienią 2002 roku, dzięki chyba jakiejś „cichej zmowie”, „Porozumienie Miast” przestało istnieć nieomal z dnia na dzień, przy milczącej zgodzie władz Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa, które wcześniej uznawały „PM” za najaktywniejszą formę euroregionalnej współpracy.

   Moje wystąpienia o zorganizowanie konferencji partnerów „PM”, poprzedzone konsultacyjnymi rozmowami,  skierowane 29.04.2003 r. do Pani Grażyny Malczuk -wiceprezydent SGP ERN, do zarządu powiatu jeleniogórskiego i Związku Gmin Karkonoskich (o przejęcie roli partnera wiodącego z miasta Szklarska Poręba) pozostały bez odpowiedzi (sic! -nikt nie odpowiedział!), mimo zainteresowania kontynuowaniem tej współpracy wyrażanego przez Czechów, szczególnie na spotkaniu z władzami Liberca w dniu 2.04.2003 r., w którym brali udział m.in. członek zarządu powiatu oraz pełnomocnik prezydenta Jeleniej Góry ds. strategii rozwoju.Bardzo liczyłem na Związek Gmin Karkonoskich, ale się przeliczyłem - we władzach ZGK byli przedstawiciele władz Szklarskiej Poręby.

   Niewątpliwie była to cicha zmowa na skutek zakulisowych działań nowych, a jednocześnie starych władz Szklarskiej Poręby. Nowy Burmistrz (były przewodniczący Rady Miejskiej) i kilku radnych, odwołani w wyniku referendum w kwietniu 1997 r. ponownie wrócili do władzy i kierowani niechęcią do mnie za udział w tym referendum oraz naciskani na zablokowanie działań na rzecz uruchomienia kolejowego połączenia Szklarskiej Poręby z Czechami odmówili kontynuowania współpracy wciągając w to innych ludzi, z grupy trzymającej władzę na terenie Kotliny Jeleniogórskiej. Nie ukrywanej wręcz niechęci ówczesnej pani wiceburmistrz nie potrafię niczym uzasadnić.

   Mam niezbite dowody na potwierdzenie tej tezy i być może opublikuję je, jeśli to kogoś jeszcze po latach w ogóle zainteresuje.

   Całe szczęście, że udało się jeszcze w lipcu 2002 r. zorganizować okazjonalne przejazdy czeskich pociągów z okazji setnej rocznicy wybudowania tej linii kolejowej. Potem zapadła głucha cisza. Przez kolejne 4 lata w „temacie Kolei Izerskiej” nie zrobiono nic, z wyjątkiem podjętej przez Radę Powiatu Jeleniogórskiego uchwały Nr XXXVII/237/06 z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie przyjęcia informacji na temat: Studium wykonalności Regiotram na odcinku Harrachov – Szklarska Poręba - Jelenia Góra – Karpacz. O czym zaświadczyć może moja korespondencja z dawnymi czeskimi partnerami z roku 2006, którą wkrótce przytoczę na łamach naszej strony internetowej.

   Sprawy ruszyły z miejsca 4 lipca 2007 r. Tego dnia w Libercu odbyło się spotkanie władz Libereckiego Kraju z marszałkiem Województwa Dolnośląskiego Andrzejem Łosiem. Na spotkaniu między innymi uzgodniono uruchomienie kolejowego połączenia Jeleniej Góry z Harrachovem, a dalej z Libercem do 2009 roku.
  
Więcej...”Za dwa lata koleją na Mistrzostwa Świata?” / „Kolej Izerska- kto to załatwił?”

   8 maja 2009 doszło do uroczystego przekazanie "placu budowy", czyli torowiska długości 13,294 km firmie, która wygrała przetarg na wykonanie projektu ""Rewitalizacja linii kolejowej Szklarska Poręba Górna - Granica Państwa" (km 29,844 - 43,138)", finansowanego z budżetu samorządu województwa Dolnośląskiego około 2,5 mln zł (wkład własny) i środków unijnych około 14,5 mln zł.

   Odpowiedź na pytanie: „dlaczego tak długo to trwało?” nasuwa się sama.

   W świetle opisanych wcześniej działań staje się oczywiste, że wreszcie musiało dojść do szczęśliwego finału, którym będzie uruchomienie tego kolejowego połączenia. Wszystkie te ważne działania, podejmowane szczególnie w ramach czesko-polskiego "Porozumienia Miast" z 1997-2002, Projektu Phare CREDO, stały się podstawą do tworzenia odpowiednich zapisów w koncepcji rozwoju komunikacji na obszarze Euroregionu Nysa, szczególnie jednak w strategiach rozwoju powiatu jeleniogórskiego, oraz Dolnego Śląska!

Te zapisy były warunkiem koniecznym do ubiegania się o unijne pieniądze!

Te wcześniejsze działania pozwoliły na wyłonienie stabilnego czeskiego partnera, który swoim udziałem, także finansowym, w realizowanym obecnie unijnym projekcie „Rewitalizacja linii kolejowej Szklarska Poręba Górna - Granica Państwa" pozwolił spełnić warunek konieczny dla uzyskania unijnej kasy. Na pytanie w dokumentacji wniosku o dotychczasową współpracę, można było z satysfakcją na nią się powołać.

Wojciech Grzybowski
pomysłodawca i koordynator „Porozumienia Miast” 1991-2002